Sunday, May 8, 2011

Pendidikan Solat

Antara matlamat penubuhan PASTI ialah agar anak-anak ini dididik dan diasuh untuk mengenal Allah swt, agar mereka kelak akan taat dan patuh atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Maka diumur yang muda ini, mereka telah diasuh dengan tiang ibadah iaitu solat. Moga-moga anak-anak ini berada di kalangan hamba-hamba Allah yang menjaga solat-solat mereka.


Éb>u ÓÍ_ù=yèô_$# zOŠÉ)ãB Ío4qn=¢Á9$# `ÏBur ÓÉL­ƒÍhèŒ 4 $oY­/u ö@¬6s)s?ur Ïä!$tãߊ ÇÍÉÈ  
40. "Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang Yang mendirikan sembahyang dan Demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. (surah Ibrahim)

No comments:

Post a Comment